AEO


 

 

Del mateix autor:

 

DESPERTAR
(Cançó matinera)

      (1896)

 

 

Sabino Arana

    (1865-1903)

 

Convalescent d'una llarga malaltia, i com a conseqüència de les discussions polítiques que mantenia amb el seu germà, Sabino Arana va arribar a la conclusió que el furisme i els ideals carlins, units en darrera instància a Madrid, no eren vàlids per a la regeneració del País Basc. S'hi va lliurar durant tota la vida, amb el lema de «La pàtria dels bascs és Euskadi». I a l'entorn d'aquest axioma va girar tota la política basca del segle XX. Sabino Arana va ser el fundador del nacionalisme polític basc i també del purisme lingüístic, proposant l'extirpació del cos de l'èuscar de tot terme derivat del llatí. Encara que la tasca agitadora d'Arana va contribuir a la presa de consciència lingüística, aquest purisme, no totalment superat en importants sectors fins mitjan segle, no va tenir molt bones conseqüències per a la literatura i l'idioma en general.

 


A la pàgina d'inici

 

 

PLOR D'UN PATRIOTA

        Sabino Arana , 1904

 

 

Bascos:

Es va perdre el vostre nom;

Tots els pobles diuen

Que ja no hi ha bascos!

 

Tacades de roig estan

Les nostres muntanyes,

Mudes estan

Les nostres ciutats.

 

Bascos:

És cert

Allò que diuen,

Que ja no en queden,

Que ja no queden bascos!

 

 

Traducció: Toni Strubell

Versió original: ABERTZALE BATEN NEGARRA

 

© Sabino Arana    

© Traducció: Toni Strubell    

anònims

 

segles
16
19
20

 

llistat
alfabètic
de poemes