ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ


armiarma

 

  literaturaren zubitegia  

 

 


Hasierako orrialdera

 

 

DONOSTI ATALAK

        Ramon Intzagarai , 1930

 

 

              Ur gezala...

 

      Donostiyaren jantzi urdin

                      gain-atala;

      au asaldatzen ez da zalla:

      puztutzen danez kresal-salla,

      Donostiyari bustitzen dizka

      arpegi, kokotza, masalla...

 

              O Pixepel...!

 

      Kayeko kale medar, itzal,

                      kopet-goibel...!

      Ikus litezke or ugari

      kolayo zarrak, leyoari

      erantsi eta, iltzetik zintzil,

      zintzurki latzaren txastari.

 

              O, Bretxa, Bretx...!

 

      Asto-kaletik sar liteke

              errex-errex.

      Alper askoren atariya,

      zalantzan beti dendariya,

      andre kaitarrak ojuka berriz:

      Oraingo bokarta biziya...!

 

              Bulebarra,

 

      eguzkiyak berotzen duen

              lur-izara.

      Jausten danean kaskabarra,

      sortzen da loya, txotxabarra:

      orduan ez da naiko izaten

      zirazko soņeko txamarra.

 

              Abenida...

 

      ortik aurrera Donostiya

              arrunt il da!...

      Or ez da bizi gure euskara,

      bai noski ero-par-algara...

      Esaten dute or asten dala

      Guadala... Guadala... lajara!

 

              O, Amara!

 

      Urumearen abo-aboko

              ur-zingara...

      Baserri onak bazenitun,

      orain etxetan, zortzireun,

      alkarren gainka, bultza-bultzaka...

      lengo zeranik, nork ezagun?

 

        Grosenia...

 

      ondar-pillatik sortu zaigun

              etxadia...

      Ume giņanean, zein ordia

      aztu, bazala or bidia,

      kilkirretara goruntz joateko?

      Egoki zitzaigun Ulia.

 

              Ategorri...

 

      usain ederrez lurrin zauden

              zoragarri...

      Donostiyako aberatsak

      jarri dituzte lur baratzak

      jauregi-etxe lili gorritan,

      loretan ere eskaratzak.

 

              Txurkoene...

 

      illak aldamenean daude...

                      begirune!...

      Otoitz eder bat aboraņo

      zerurontz arte urre-laņo

      egin oi dana, orain betorkit.

      Zer obeagorik ori baino?

 

              Galtzara goi!

 

      zure barrutiraņo nator

              oso doi-doi.

      Lazkano, Izturin, Ayete,

      alor naroetan zaudete,

      Donostiyari arro begira,

      axeri erratza beinbeste.

 

              Antigua...

 

      Errege-etxez aurrez aurre

              ornitua...

      Ondartzaz dauka gaur ajola

      noski dalako urrexola...

      barrenarago gantzuki-ola:

      Lizarriturri ta Rezola.

 

        O Txubillo...

 

      belardietan badek naiko

              kamamillo...

      Igeldo-tontor, jantokiya

      gaur jarri duten alderdiya,

      ori zan lengo Txubillo maite,

      lanpernen, sorgiņen mendiya.

 

© Ramon Intzagarai    

anonimoak

 

mendeak
15
16
17
18
19
20
21

 

poemen
aurkibide
alfabetikoa