ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ


armiarma

 

 

 


Hasierako orrialdera

 

 

EUSKALDUN BATEN BIHOTZMINAK
MONTEBIDEORAT JOANEZ

        Martin Egiategi , 1853

 

 

Gazte nintzen oraino,

Aski errana da,

Adin hartan gutiņo

Gauza pisatzen da:

Aditu nuieneko

Montebiden fama

Herriaren uzteko

Lotzen zaut su-lama.

 

Ni airatzeko bezen

Tratantek hartzeko

Sareak prest zauzkaten

Dena erraiteko;

Jaun hekien mihian,

Ez da dudatzeko,

Ontasunen erdian

Naiz behin betiko.

 

Ederki liluratu

Nautenean elez,

Ninduten amarratu

Zinez eta legez:

Gero atxikitzeko

Portuan auhenez,

Bizitzen ikasteko,

Nituenak janez!

 

Pasaiako denboraz

Gaitzik erraiteko

Nihork ez du menturaz

Klarki mintzatzeko:

Lur-sagar ustel asko,

Xardin begigorri,

Han ziren jastatzeko

Bihotz altxagarri.

 

Hala ginduen ere

Sabela zimurrik,

Izan gabe batere

Amentsen beldurrik:

Goiti-beheti agudo,

Begia ilunik,

Ikusi Montebido

Doi-doia bizirik!

 

Biziaren erdia

Baita esperantza,

Untziko miseria

Ahantzirik datza:

Zelakotz leihorrian,

Zioten, multzoka

Urre-zilar hirian

Biltzeko ahurka.

 

Bainan enganioa

Orai dut ikusten.

Ene erokeria

Ongi deitoratzen;

Aments eder batetik

Nola den ilkitzen,

Ontasunen erditik

Eskale huts nintzen!

 

Urruneko eltzea

Errana da urrez,

Ikus beza etxea,

Aurkitzen da lurrez!

Zer erran gehiago

Atzeman gaixoez!

Ogian gutxiago

Gasnaki emanez.

 

Alde guzietarik

Hunat etorriak,

Edozoin motetarik

Gizon galgarriak,

Irabaziaz xuhur,

Ardura gastuak,

Gaizki ez laizke segur

Kartzelan sartuak.

 

Nonbait balu jendeak

Nonbait deskantsua!

Badire langileak

Non da sosegua?...

Batean gerla eta

Bertzean ohointza,

Nonnahi kanibeta,

Noiznahi hilotza.

 

Lur batetarik salto,

Ia bertzera kurri,

Hemen gabiltza suelto

Nigar-egingarri!

Hain ongi nintakena

Nere sorterrian,

Zer jan-edan nukena

Aita-amen aldian!

 

Nun zarete gazteko,

Oi! lagun maiteak,

Nun dire bestetako

Gure dostatzeak?

Zer arraitasun eta

Zer alegrantzia!

Ala iraungi baita

Orduko bizia!

 

Aldiz hemen trumilka

Gabiltza, tristeak!

Elgarrentzat beldurka,

Zer dohakabeak!

Ardurenik halere

Mairuak iduri,

Eman gabe batere

Kondu arimari!

 

Oraintxe ezagutzen

Dut zinez egia,

Beranxe auhendatzen

Ene haurkeria!

Bat bederak hargatik

Gerorat guardia,

Bederen kaskodunik

Hunat ez abia!

 

Har zazue etsenplu

Nere Eskualdunak,

Ez zeren enganatu,

Gazteko lagunak!

Hor berean duzue

Segur ontasuna,

Beiratzen baduzue

Jarreikitasuna.

 

Hitzņo bat zuretako,

Arreba Kattalin,

Xuri guziak oro

Ez dire, ez irin!

Ez zaitzu gaitzituko

Erraitearekin:

Presuna ohorezko

Batņo hunat ez jin!

 

Bat bederak dezala

Jaio den herria

Preza, ama bezala,

Lur maitagarria!

Duelarik segitzen

Bizitze moldea

Hortantxe da aurkitzen

Zeruko bidea.

 

© Martin Egiategi    

anonimoak

 

mendeak
15
16
17
18
19
20
21

 

poemen
aurkibide
alfabetikoa