ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ


armiarma

 

Egile berarenak:

 

MÜNDIAN MALERUSIK
      (1827)

GAZTALONDOKO PRIMA
      (1838)

AHAIDE DELEZIUS HUNTAN
      (1849)

  literaturaren zubitegia  

 

 


Hasierako orrialdera

 

 

OFIZIALENAK

        Etxahun , XIX. mendea

 

 

        Oi laborari gaxua!

        Ihauk jaten duk arthua;

Ogi eta ardu eraikitzen, auherren asetzekua

Halere hañ haie maite, nula artzañak otsua.

 

        Artzaña ba'da beztitzen,

        Josler deie gomendatzen

Zaragollen gibel-aldia oihal hobez egin dezen.

Halare higaturen dila aitzinia beno lehen.

 

        Dendarik berant agertzen,

        Arratsen goizik ützültzen;

Eta mündiaren jorratzen arte hartan abüsatzen.

Ezpeitie jaten diena hüllantzeko irabazten.

 

        Egün ürüliak oro

        Idorrian nahiago.

Hanitx lan egertü beharrez, hari oro txori-lepho;

Hallikatzen balin ba'duzu, zehian lau oropilo.

 

        Ehülia hari galtho

        Ukhenik ere han franko

Undar harien ebatsi nahiz, oihal'üzten zerratzeko,

Hariak gaxto zütiala fornizaliri erraiteko.

 

        Harri'giliren adreta!

        Harek ba-daki zer phentsa

Mürria gaxki egin eta erdiuak lohiz thapa!

Etxia lurtatü denian, harrien gaxtuak falta.

 

        Benüser-maiastüriak

        Oi! lan güti egiliak!

Dena gaxki egin eta zurak dü estaküria!

Phasta zela adarrondotsü edo beta bühürria!

 

        Eskalanpu egiliak

        Ebasten tu materiak.

Zazpia sos balio dina saltzen beitü hamabia:

Ostatin edan saria eta etxen gosez familia.

 

        Biñer batek bestiari

        Estakürü eman nahi.

Zuñi bere kopadüra hobe betzaio üdüri:

Aihen gabe nahi datinak hura beza üsü berri.

 

        Oi taharnari fidela!

        Jakile ezpa'liz igela!

Arrañuak jüje har eta hek hintzakie kundena,

Haien etse lejitimua guri saltzen deikiala.

 

        Errijent bat ba'da hiltzen,

        Harek eztü prozesik üzten:

Huntarzünak beitütü harek heñ hun batetan ezarten:

Züntzürrin kuntrola eta phantzollin ipotekatzen.

 

        Jaun aphezek edsortatzen

        Karitate egin dezen.

Berak aldiz phakatü gabe hitz bat eztie erraiten;

Herriko praubik gosez-eta haien ürhik erdollatzen.

 

        Ilhaginak aberasten:

        Arimak hañ untsa galtzen.

Phezian eta khuntietan zer eztie hek ebasten?

Haiekila behar düke Jinkuak aizina ükhen.

 

        Kinkillari suñ hütsak

        Borthaz bortha dabiltza.

Haien prenda ordinaria ixkilinb'eta ligeta!

Astin emazter ebatsiak igantian gero jokha!

 

        Oihan-zañak eta guardak

        Kuntzentziazko gizunak

Xakolak bazaite farziten, ihesiren tie postak;

Laguner har-eraziren bardin gaizo sinheskorrak!

 

        Sarjanten golde-nabarrak

        Dirade gezur okherrak.

Haien egitekuetarik egiten dira «Amerikak»:

Aisa pergüt izanen dira haier behatzen direnak.

 

        Sarjant eta notariak,

        Oi! arnes nesesariak!

Haien elhe ülhün gezürrek nahasten gaiza txipiak:

Ezta lagun segürragorik bertan hüsteko etxiak!

 

© Etxahun    

anonimoak

 

mendeak
15
16
17
18
19
20
21

 

poemen
aurkibide
alfabetikoa