A
E
O
anònims
 

Del mateix autor:

 

Del mateix autor (+)

 

CRIDANT EN EL MOLL DE ZORROTZA
      (1963)

POESIA
      (1963)

LA CASA DEL MEU PARE
      (1963)

TRENQUEM LA CADENA
      (1963)

 

Gabriel Aresti

    (1933-1975)

 

Va néixer al si d'una família nacionalista no-bascoparlant, a Bilbao. Als catorze anys va començar a estudiar l'èuscar pel seu compte, llegint els clàssics i escoltant els improvitzadors. La seva poesia va evolucionar del simbolisme de la seva joventut a la crítica social de la seva maduesa, exercint una gran influència en la joventutat dels anys 60 i 70. El seu Harri eta Herri^ (Pedra i Poble, 1964) és el llibre fundacional de la moderna poesia civil basca, un equivalent a La pell de brau de Salvador Espriu. Crític, va polemitzar, va trencar amb el mite del basc creient, es va declarar obertament d'esquerres, va renovar també la cançó i el teatre... La seva mort, coincidint amb la fi del franquisme, tanca un cicle de la literatura basca.

 

SI PER DIR UNA VERITAT

        Gabriel Aresti , 1963

 

 

Si per dir una veritat

han de matar-me

les filles,

han de violar-me

la dona,

han d'enderrocar

la casa

on visc;

si per dir una veritat

han de tallar-me

la mà

amb què escric,

la llengua

amb què canto;

si per dir una veritat

han d'esborrar

el meu nom

de les pàgines d'or

de la literatura basca,

en cap moment,

de cap de les maneres,

i en cap lloc

no podran

fer-me callar.

 

 

Traducció: Toni Strubell

Versió original: EGIA BAT ESATEAGATIK

 

© Gabriel Aresti    

© Traducció: Toni Strubell    

segles
Basquepoetry és un projecte de la editorial Susa per a la difusió de la poesia basca